In de organisatie Sterke Yerke vinden jaarlijkse evaluaties plaats op verschillende gebieden binnen de stichting. Hieronder kunt u op verschillende onderwerpen klikken om een beeld te krijgen in de statuten en dergelijke.

Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke
Allingawier 38
9001 LR Grou
M info@sterkeyerke.nl
T +31651859000 Johan H.M. Vos – Voorzitter

 

Meer informatie