Meerjaren strategie

We hebben een duidelijke richting nodig
Omgang met plastic

Dit is de kans, NU!

Een drastische verandering van omgang met plastic is absoluut noodzakelijk. Op individueel niveau minder plastic gebruiken is niet voldoende.

Er dient een collectieve actie op systeem- en gedragsverandering plaats te vinden. Een rietje weigeren in een restaurant, je water vullen in je eigen Dopper i.p.v. het kopen van water in een plastic flesje. Dump het plastic niet op straat of in de natuur.

Het volledig plasticvrij boodschappen doen bij de supermarkt is vrijwel onmogelijk en voor de gemiddelde consument een brug te ver.

We hebben daarom een duidelijke richting nodig om de verdere toename van de plastic soup te stoppen en de Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke vindt dat ons voortbestaan op deze aarde in gevaar komt als we ons gedrag niet gaan veranderen. We gaan dit doen door in te zetten op de jongeren, voor onze en hun toekomst!

Bewustwording en actie creëren 

Hoe gaan we dat doen

De missie van de Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke is: het probleem van de plastic soup door de jonge generatie wereldwijd, met het vlot Sterke Yerke IV als blikvanger, onder de aandacht te brengen bij de politiek, producenten en de bevolking. We creëren bewustwording en actie. Daarnaast gaan we de genoemde doelgroepen informeren en activeren om minder plastic te gaan gebruiken.

We halen geen plastic uit het water; we gaan vanuit de stichting jongeren in de wereld enthousiasmeren om aan boord te gaan van de Sterke Yerke IV om over het plastic soup-probleem te communiceren, zodat plastic niet (meer) in de zeeën terechtkomt.
We organiseren wel opruimacties van plastic in de havens, steden, dorpen, stranden en rivieren.

Het plastic waar het o.a. om gaat zijn de wegwerpplastics, microplastics in cosmetica en synthetische vezels uit kleding.

De Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke werkt samen met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van onze stichting werkzaam zijn.

Wij stellen het vlot de Sterke Yerke IV beschikbaar voor vriendelijke acties en ondersteunen dat o.a. met free publicity, campagnes, nieuwsberichten en social media.

Wij werken samen met deskundigen, organisaties, opleidingsinstituten en bedrijven die een aansluitende missie of visie hebben. De Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke kan worden ingezet bij mogelijke (innovatieve) oplossingen die helpen om de plastic soup aan de bron te bestrijden. Maatregelen die voorkomen dat plastic op straat, in het water en uiteindelijk in zee terechtkomt, krijgen wat ons betreft de meeste aandacht. Het gaat hier vooral om het terugdringen en de reductie van Single Use Plastics (SUP) en dan vooral eenmalig (verpakking) plastic.

Informeren en activeren

Ons doel

Stop de plastic soup, begin vandaag. Hoe? We gaan het grote publiek informeren en activeren om minder plastic te gaan gebruiken. Om het gebruikte plastic op de juiste plaats te deponeren, in de afvalbak en niet op straat. Het gaat hier om onze eigen gezondheid en die van toekomstige generaties.

Het gevaar komt van verschillende kanten.

  1. De chemicaliën in plastic kunnen kanker, hartfalen, alzheimer, dementie, Parkinson, obesitas, artritus en onvruchtbaarheid veroorzaken en zelfs ongeboren baby’s in de baarmoeder beschadigen. Dit wordt – onder meer – gestaafd door een bericht uit mei 2018, waarin het Food Packaging Forum vierduizend chemicaliën identificeert in plastic verpakkingen of in het productieproces van plastic. Minstens 148 daarvan zijn zeer schadelijk voor de menselijke gezondheid of voor het milieu.

 

  1. Het is bekend dat we Nano plastics inademen, eten en drinken, maar hoe gedragen deze minuscuul kleine deeltjes zich in ons lichaam? Veroorzaken ze misschien auto-immuunziektes, omdat het lichaam zich tegen vreemde indringers probeert te verzetten? En kunnen ze gevaarlijke bacteriën en virussen mee naar ‘binnen’ nemen?

In het kort

Onze belangrijkste doelen kort samengevat

  1. Het mobiliseren van de samenleving door de jonge generatie om, met het vlot de Sterke Yerke IV, het grote probleem van de plastic soup onder de aandacht te brengen met gezondheid als belangrijkste speerpunt.
  2. Het communiceren over de wereldwijde normering en regulering voor plastic emissies naar mens en milieu.
  3. Het afnemen van de wereldwijde productie van plastic, waarbij de wegwerpplastics vooropstaan.
  4. Het onder de aandacht brengen om hergebruik van plastic te stimuleren en de recycling van kunststoffen te verbeteren.