Partners

Die ons ondersteunen naar ons doel

Deze organisaties ondersteunen de nieuwe generatie

Ontmoet onze partners

Waddenvereniging

Onze stichting heeft een samenwerkingsverband met de Waddenvereniging

MEER INFORMATIE

waddenzee

Partner van Unesco Werelderfgoed Waddenzee

MEER INFORMATIE

Fries Scheepvaart Museum

Hier staat de geschiedenis van de scheepvaart centraal.

MEER INFORMATIE

Friese Poort Roc

Maritieme Techniek

MEER INFORMATIE

NHL Stenden Leeuwarden

Doe ervaring op binnen én buiten de muren van onze hogeschool.

MEER INFORMATIE

Omrin Circulair

Circulair Partner

MEER INFORMATIE

Water vergroot je wereld.

MEER INFORMATIE

We trekken als regio gezamenlijk op richting de circulaire economie.

MEER INFORMATIE

Havenbrouwerij Het Brouwdok in Harlingen.
Buitendijks gebrouwen, zeewaardig bier

MEER INFORMATIE