De coronaperikelen hebben ook invloed gehad op de plannen die we hadden voor de bouw. Waar we eerst samen met leerlingen van ROC De Friese Poort in Sneek zouden gaan ontwerpen en bouwen, werd daar door de beperkende maatregelen in het onderwijs helaas een streep door gezet.

Toen ook jachtontwerper Vripac aangaf vanwege corona helaas geen tijd te hebben voor ons Sterke Yerke IV-project, moesten we – op zijn Yerks – snel schakelen. Er werd een video-overleg via ‘Teams’ gepland en de opties die wél mogelijk zijn en die de start van de bouw zo weinig mogelijk zouden vertragen werden besproken. Want we willen liever niet van onze plannen afwijken om de Sterke Yerke IV in mei 2021 te water te laten.

 

Scheepsreparatie Friesland B.V. (SRF Shipbuilding) en Olivier van Meer

Overleg in Harlingen

Er bestond al een uitstekend contact met Scheepsreparatie Friesland van Lex Tichelaar in Harlingen en met hem zijn we al snel om de tafel gaat zitten over de bouw. Hij was direct enthousiast en bereid met zijn vakmensen de bouw uit te gaan voeren! Lex werkt al jaren samen met gerenommeerd Naval Architect Olivier van Meer en vond hem direct bereid mee te werken aan de totstandkoming van de Sterke Yerke IV. Met dit ‘dreamteam’ zijn we de aan de slag gegaan en werd een eerste afspraak gepland.

Essentieel overleg van het bouwteam

Voorafgaand aan dit overleg kwam ons bouwteam samen in Terherne. Zo’n belangrijk overleg waar alle details van het nieuwe vlot stuk voor stuk uitvoerig besproken werden kon niet via het computerscherm, maar moest face to face gebeuren. Essentieel overleg dus! Onder het genot van een heerlijk koud Yerke-biertje kwamen we tot een weldoordachte lijst met uitgangspunten voor het ontwerp.

Tijdens het eerste overleg op de SRF-werf namen we met Olivier en SRF-projectleider Klaas Koolhof alles door. Daarna heeft Olivier met zijn team overleg gehad en in het tweede overleg in de week voor de kerstvakantie zijn de volgende zaken bepaald:

• Geen composiet, maar toch staal

In tegenstelling tot onze eerdere berichten, wordt het vlot van staal gemaakt en niet van composiet. Composiet blijkt toch veel te kostbaar.

• Uitstraling

Het uitgangspunt voor het ontwerp is een vlot dat van de Sterke Yerke III is afgeleid. Omdat het geschikt moet worden voor 12 man, zal het wel iets groter worden; ca. 15 meter lang en 6 meter breed.

• Voortstuwing

Elektrisch varen is de eerste jaren op het Wad minder geschikt. Twee buitenboordmotoren zijn daarvoor beter en goedkoper en dat maakt het door de onafhankelijke bediening prima manoeuvreerbaar. Er zal vermoedelijk 2 keer 50 of 60pk nodig zijn. Een boegschroef hebben we niet nodig, deze is kostbaar en lastig in de buizen te bouwen.

• Zwaarden

Eén groot zelfoplopend zwaard in het midden volstaat. Deze wordt in de middelste buis ingebouwd en is met de hand te bedienen met een lier. Dit is ideaal in ondiep water, makkelijk bij droogvallen en het zwaard klapt in bij plotselinge ondiepte en aanvaring met objecten (containers/boomstammen etc.). Steekzwaarden zijn niet nodig, want ze zijn zwaar te bedienen, kwetsbaar en onhandig in ondiep water en vormen een obstakel aan dek.

• Roer

Hier kregen we ook het advies een zelfoplopend systeem (klapt automatisch in bij ondiep water) te gebruiken. Het roerblad kan op het Wad korter blijven en later voor groter water/oceaan vervangen worden voor een langere uitvoering.

• Bacterieel toilet

Een chemisch toilet mag niet meer en staat ook loodrecht op onze milieuvriendelijke missie. Beter is een Enteron-systeem met een vuilwatertank waarin ontlasting bacterieel wordt afgebroken en zo (zelfs in jachthavens en binnenwater) schoon (!) geloosd kan worden. Dit systeem is echter kostbaar en het zou mooi zijn als we hiervoor een sponsor vinden. Vooralsnog is een tent die je omhoog kan trekken bij gebruik van het toilet een prima optie.

• Tanks voor brandstof en water

We kregen het dringende advies om in de buizen compartimenten te maken voor brandstof en water i.p.v. met losse jerrycans etc. te werken. Er is voldoende ruimte in de buizen en het is eenvoudig te maken. Water blijft op die manier ook kouder en veel langer houdbaar. Het voorkomt ook lekken op dek en in zee, je hebt geen losse obstakels aan dek en geen gesleep. Het is makkelijk met handpompen te bedienen.

• Drinkwatermaker

Er zijn eenvoudige handbediende systemen (ook hier geen elektra nodig!) waarmee je in een half uur ca 25-30 liter drinkwater kan maken van zout water. Het advies is om deze direct in te bouwen.

• Zeereling

Omdat we met diverse doelgroepen werken, is het in het kader van veiligheid belangrijk om direct een makkelijk demontabele zeereling te maken, die afhankelijk van de opstappers wel of niet geplaatst kan worden.

• Energievoorziening

Voor de energievoorziening van navigatie- en communicatieapparatuur en het Enteron-systeem volstaan een windmolen en twee zonnepanelen. Willen we meer energie gebruiken dan moeten we daar meer techniek voor installeren. Dit is voor het varen op het Wad echter niet nodig.

Een windmolen en zonnepanelen zorgen dat we voor het grotendeels zelfvoorzienend zijn in energie. We moeten nog onderzoeken hoe de energie verzorgd kan worden voor de 1 à 2 camera’s die aan boord komen, waarmee het mogelijk is op onze website de gang van zaken aan boord te volgen.

• Zeilplan

Olivier komt nog met een suggestie voor een alternatief zeilplan dat handiger en goedkoper is en betere zeileigenschappen heeft dan dat van de Sterke Yerke III. Dit plan zou geen afbreuk doen aan de vlot-uitstraling van de Sterke Yerke IV.

• Start bouw in februari los

Olivier maakt nu een bouwschema en aan de hand daarvan zal hij in fases de tekeningen aanleveren aan SRF. SRF gaat op basis van de eerste tekeningen de materialen bestellen bij de toeleveranciers. Medio februari wordt daadwerkelijk met de bouw gestart en het is ieders streven dat het vlot in mei klaar is om gedoopt te worden.