Statuten

In de organisatie Sterke Yerke vinden jaarlijkse evaluaties plaats op verschillende gebieden binnen de stichting. Hieronder kunt u op verschillende onderwerpen klikken om een beeld te krijgen in de statuten en dergelijke.