Nieuw jeugdboek van de Koudumer schrijver Thys Wadman

KOUDUM – In de deftige Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden vond de presentatie plaats van het nieuwe jeugdboek van de Koudumer schrijver Thys Wadman.

Klik hier voor fotoreportage.

Klik hier voor het bestellen van het Yerke jeugdboek

Of liever de nieuwe jeugdboeken, want het boek verscheen zowel in het Fries (Nee hast, ja kinst krije) als in het Nederlands (Nee heb je, ja kun je krijgen). Thys Wadman schreef het boek in opdracht van de Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke en uitgeverij Wijdemeer nam de productie op zich. De eerste exemplaren van het Sterke Yerke Junior boek werden overhandigd aan de Friese kinderburgemeesters en aan Sietske Poepjes, de gedeputeerde van onder andere cultuur.

‘Sterke Yerke’ was de naam van een 13 meter lang reuzenvlot dat zeven vrienden in 1974 bouwden. Olievaten dienden als drijfvermogen en het vlot zou de jaren daarna op de Friese meren en de Waddenzee varen, maar voer ook de Noordzee over naar Engeland. Later volgden nog twee verbeterde vlotten Sterke Yerke II en III. De Sterke Yerke III werd niet alleen gebouwd voor de Friese meren maar ook voor de Atlantische Oceaan. De organisatie rond de vlot Sterke Yerke zet zich sindsdien ook in voor milieuprojecten.

Vorig jaar kreeg Thys Wadman de opdracht om een boek voor de jeugd uit de bovenbouw van het basisonderwijs over Sterke Yerke te schrijven. Hij kon daarbij gebruik maken van de ervaringen en het dagboek van de bemanningsleden Frits Riemersma en Guus Schweigmann van de Sterke Yerke III én over het grote archief van Sterke Yerke. Het verhaal van de vlotten en de belevenissen van de bemanning vormen de basis voor dit jeugdboek. De uitgave van het boek door uitgeverij Wijdemeer kwam tot stand in nauwe samenwerking met het VMBO Maritiem & Techniek van de Maritieme Academie Harlingen. Het boek bevat ook authentieke foto’s en tekeningen van Wim Swart. Alle basisscholen in Fryslân ontvangen een Friese en een Nederlandse editie van het boek.

De opdracht kwam voor Thys Wadman op een goed moment: hij was net gepensioneerd én ook zijn muzikale activiteiten lagen door de coronamaatregelen stil. Wadman heeft gebruik gemaakt van het originele dagboek dat van de reis bijgehouden is, maar hij wilde er wel een verhaal van maken. Zo heeft hij gekozen voor een invalshoek van een jongen die kennis maakt met een van de mannen die op de oceaantocht van de Sterke Yerke mee geweest is. Voor de jongen is de zeereis dan weer een speciale inspiratiebron. Zo is hij erin geslaagd om een educatief en avontuurlijk boek over de oceaantocht van de Sterke Yerke III te schrijven, waarin ook het milieuaspect een rol speelt.

Inmiddels is men toe aan het project Sterke Yerke IV. Het zeilvlot Sterke Yerke IV is al de winnaar van de LF2028 Bonusprijs voor de Wadden. Het doel van het nieuw vlot is namelijk om de komende jaren te monitoren of er meer of minder microplastic te vinden is in de Waddenzee.

Foto via de Facebookpagina van Sterke Yerke

Bron: Groot Fryslân