Ik ben Julian Brouwer, 22 jaar en ik woon op Ameland. Ik studeer aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ik zit in het derde jaar van de opleiding Werktuigbouwkunde, waarvoor ik momenteel stage loop. Deze stage loop ik bij het Lectoraat Circulair Plastics. Het Lectoraat Circulair Plastics is onderdeel van de NHL Stenden Hogeschool en is gevestigd in de Blokhuispoort.

Hoe ben ik bij Sterke Yerke gekomen?

Sterke Yerke wil aandacht vragen voor de plasticvervuiling in de oceanen. Om de vervuiling te kunnen aantonen, is onderzoek nodig naar microplastics en om deze microplastics te vangen is er een vanger nodig. Sterke Yerke heeft de opdracht om een vanger te ontwerpen/prototypen neergelegd bij het Lectoraat Circulair Plastics. Een interessante opdracht leek mij.

Ik ging op zoek wat Sterke Yerke nou eigenlijk is. Nadat ik het verhaal van Sterke Yerke had gelezen, was het voor mij duidelijk. Dit moest mijn stageopdracht worden. De combinatie van de geschiedenis en het huidige milieuaspect sprak mij enorm aan. Doordat ik woonachtig ben op Ameland, heb ik natuurlijk de MSC Zoe-ramp van dichtbij meegemaakt. Tel daarbij op dat plastic door de medemens ook gewoon in zee wordt geloosd, en de uitkomst was duidelijk: ik wil Sterke Yerke graag helpen om voor hen een plasticvanger te ontwerpen.

Wat doe ik voor Sterke Yerke?

Momenteel ben ik bezig met het maken van een prototype van een plasticvanger. Met deze vanger kun je kleine deeltjes of microplastics uit het water halen voor nader onderzoek. Hierbij zal ik voor Sterke Yerke een protocol maken waarin precies beschreven staat hoe het vangen van microplastics in zijn werk gaat. Zo kan Sterke Yerke aandacht creëren voor de plastic soup!