In augustus is een deel van het bouwteam van Sterke Yerke bij Smeding Jachtservice uit Dronryp geweest om de schetstekeningen en het model van de Sterke Yerke IV te bespreken. Op basis van deze input gaat Smeding de definitieve tekeningen maken. Vripack uit Sneek heeft aangeboden om de sterkteberekeningen te maken. Op basis van deze eerste tekeningen gaat De Vries Zeilmakerij uit Lemmer het zeilplan maken.

Zodra de definitieve tekeningen en de sterkteberekeningen klaar zijn, zal ook het definitieve zeilplan gepresenteerd worden.