Regelmatig stellen we een bestuurslid voor. Deze keer is dat Margreeth Themmen.

Sterke Yerke IV biedt jonge mensen een avontuurlijke leeromgeving

Educatie kan volgens Margreeth Themmen niet zonder innovatie en creativiteit. Sterke Yerke voegt daar nog een portie avontuur aan toe. “Het is de uitdaging deze aspecten met elkaar te verbinden tot een aantrekkelijke, inspirerende en lerende omgeving.” Margreeth Themmen (53) is als een vis in het water als bestuurslid van de stichting Sterke Yerke. In haar werkzame leven is ze consultant onderwijs en kwaliteit bij NHL Stenden Hogeschool. Dit duidt op een sterke connectie met educatie en de wijze waarop dat zo goed mogelijk en zo leuk mogelijk kan. Zo noemt ze enthousiast het didactische concept blended learning dat verschillende werkvormen met elkaar combineert tot interactief en activerend onderwijs. Zou varen op een vlot daar ook niet een leerzame en interessante aanvulling op zijn, ook al maakt dit geen deel uit van een officiële leermethode?

Een jongere doelgroep bereiken

Dit laatste heeft alles te maken met het feit dat Margreeth zich inzet voor het educatieve team van Sterke Yerke. “Ik werk in dat team onder meer met een aantal jonge mensen. Zo zijn twee medewerkers respectievelijk veertien en twintig jaar. Die denken mee om plannen te maken voor de jongere doelgroep. Zij kunnen als geen ander projecten bedenken die jongeren interesseren. Projecten om de plasticsoepproblematiek aan te pakken. Het gaat erom op een laagdrempelige manier jongeren hiervan bewust te maken. Dat is geen lichtzinnige materie, maar als we het over Sterke Yerke hebben, zit daar natuurlijk altijd een avontuurlijk randje aan. Het is de uitdaging die zaken met elkaar te verbinden.”

Op een avontuurlijke manier leren

Jongeren benaderen verloopt veelal via het onderwijs. “Scholen krijgen echter al veel projecten aangeboden. Met Sterke Yerke proberen we ons te onderscheiden door een gericht en avontuurlijk lesontwerp aan te bieden. Daarvoor moet je als projectgroep stevig in je schoenen staan. Het moet leerzaam en uitdagend zijn, in het curriculum van de school passen en behapbaar zijn voor leerkrachten.” De eerste stap is gezet met het boek ‘Nee heb je, ja kun je krijgen’ inclusief een werkboek, voor alle leerlingen van lagere scholen in Friesland. Inmiddels zijn er samenwerkingen met meerdere scholen zoals de Maritieme Academie en de afdeling Communicatie en Multimedia Design van de NHL en worden er in mei vlottenwedstrijden gehouden. Met een handleiding voor het bouwen van de kleine en grotere vlotjes van afvalmateriaal, kunnen leerlingen en studenten aan de slag. “Het is geweldig om met zoveel verschillende mensen samen te werken aan creatieve ideeën die dan ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Dat is de kracht van onze groep. Wat bedacht is, wordt concreet gemaakt.”

Combineren van onderzoek en avontuur

“Deze samenwerkingen leiden ertoe dat uiteindelijk jongeren de plannen ontwerpen om andere jongeren te bereiken. Zo geven we alle expertise en het avontuur door aan een nieuwe generatie. Dat is prachtig. Eigenlijk is Sterke Yerke toch een samenraapsel van mensen, maar wel een groep die elkaar onderling enorm veel energie geeft en dat ook nog eens naar buiten uitstraalt. Dat is ook de les die we jongeren willen meegeven. Als je een goed idee hebt zoek je de juiste mensen bij elkaar zodat je het kunt uitvoeren. Nee heb je, ja kun je krijgen. Daar staat Sterke Yerke voor. Dat mag niet verloren gaan en verdient een volgende stap. Als de winnaars van een vlotwedstrijd uiteindelijk een trip met het grote vlot Sterke Yerke IV gaan maken, bieden we een manier om op een laagdrempelige manier bij te dragen aan de wetenschap door middel van bodemonderzoek op de zandplaten in de Waddenzee én we bieden een portie avontuur. We zijn nu nog aan het bedenken welke ingrediënten er nog meer interessant zijn als jongeren met het vlot meevaren. Het moet zich onderscheiden van een willekeurige zeiltocht over de Waddenzee. Sterke Yerke staat voor meer dan dat.”

Sterke Yerke IV is een ervarings- en onderzoeksvaartuig

“Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en geef daar inhoud aan met mijn bestuurstaak bij Sterke Yerke. Ik streef met de educatiegroep naar een Sterke Yerke-pakket voor jongeren met een stevige maatschappelijke thematiek. Een goed activiteitenplan moet aansluiten op de milieuproblematiek, voor een schonere wereld. De Sterke Yerke IV is dan met recht een ervarings- en onderzoeksvaartuig te noemen.”

Grote ambities

Landelijk staat Sterke Yerke goed op de kaart door bewust samenwerkingen aan te gaan. Zo wordt er samengewerkt met bijvoorbeeld een inspirerende Lions Club uit Wolvega en diverse milieugroepering waaronder de Waddenclub. De educatiegroep wordt regelmatig gevraagd mee te denken en samen te werken. “Waar dit uiteindelijk eindigt, weet ik niet. Er zijn internationale ambities om de oceanen weer op te gaan. Maar dat zal een andere groep gaan oppakken van met name jonge mensen. Middelbare scholieren en studenten die out of the box denken en op een creatieve manier onderzoek gaan doen. Ik heb het vertrouwen dat we mensen tegenkomen die zich hierbij zullen aansluiten.”