Sterke Yerke IV krijgt vanaf augustus een ligplaats in de haven van Harlingen. Een mooi gebaar van de Port of Harlingen om een kadeplaats aan ons vlot aan te bieden, waar te zijner tijd bezoekers de Sterke Yerke IV van dichtbij kunnen bewonderen.


De plaats waar de Sterke Yerke IV komt te liggen is nabij het Harlinger strand, in de Vluchthaven. Aan de kade, vlak bij de viskiosk. Om dat mogelijk te maken wordt er nog een nieuwe drijvende steiger aangelegd, voor onder andere de zeekadetten. “De Sterke Yerke IV ligt na de zomer in het hart van een haven die goed op weg is om in 2023 het duurzame maritieme en logistieke hart van Noord-Nederland te zijn,” vertelt havendirecteur Paul Pot. “De Port of Harlingen is sinds drie jaar een zelfstandig bedrijf dat professioneel te werk gaat en dat ook uitstraalt. Er was eerder veel braakliggend en uitgeefbaar terrein in de haven en er was nog voldoende ruimte voor ontwikkeling en aanvullende activiteiten. Dat vindt nu plaats. De haven ontwikkelt zich enorm.”

Een haven trekt altijd

Met de komst van de Sterke Yerke IV zullen er zeilliefhebbers en avonturiers naar het havengebied worden getrokken. “Deze bezoeker zal niet direct aangesproken worden door alle mogelijk industriële veranderingen, maar de haven trekt steeds meer bedrijven en ook het toerisme ontwikkelt zich steeds meer rondom de Willemshaven. Er wordt eveneens een nieuwe betonnen steiger gebouwd voor de Urker visserij met alle moderne faciliteiten. Zoiets spreekt natuurlijk wél tot de verbeelding. Een gewoon industrieterrein is iets anders dan een haven met alles erop en eraan. Een haven trekt altijd.”

Krachtige rol voor de Sterke Yerke in duurzaamheidsplannen

De Sterke Yerke IV bevindt zich straks tussen alle bedrijvigheid van havenindustrie, visserij, zeeschepen, veerboten en de bruine vloot. “Voor een kleine haven is dat enorm veel scheepvaartverkeer. De Port of Harlingen heeft de wens om een tweede havenmond aan te leggen, om de beroepsvaart van de recreatieve scheepvaart te kunnen scheiden. Dan kunnen beide nog groeien. De koers van het havenbedrijf wordt in die richting uitgezet middels investeringen en herontwikkelingsplannen. En dan is er natuurlijk de energietransitie die een grote rol speelt. Dat klinkt ambitieus en dat doen we natuurlijk niet alleen. Met overheid en bedrijfsleven werken we daar gestaag aan.”

Deze ambitie op het gebied van duurzaamheid past de Sterke Yerke als gegoten. Is de Sterke Yerke met haar eigen duurzaamheidsproject waaronder het creëren van een ijkpunt voor de plastic vervuiling in de Waddenzee niet slechts een kleine speler in dit geheel? “Dat lijkt zo, maar het is een project dat bij mensen en niet in de laatste plaats bij jongeren, tot de verbeelding spreekt. Dat is enorm van belang. Bovendien kan het andere projecten versterken waarbij de plastic soep wordt aangepakt.” Een krachtige rol dus voor de Sterke Yerke. En een passende plaats in de Harlingen Haven.