Wilfred de Jong (Sterke Yerke) met de beide boeken: Nee heb je, ja kun je krijgen & Nee hast, ja kinst krije.

Op woensdag 16 juni 2021 was het eindelijk zover. In het provinciehuis in Leeuwarden werd het eerste jeugdboek ‘De verhalen van de Lytse Yerke’ aangeboden aan de Friese kinderburgemeersters en de gedeputeerde Sietske Poepjes. Onder het toeziend oog van genodigden opende Poepjes de bijeenkomst en beschreef Wilfred de Jong de ontstaansgeschiedenis van de Sterke Yerke.

Initiatiefnemer Johan Dalstra sprak daarna de aanwezigen toe over de totstandkoming van het boek. Hij kreeg de vraag en opdracht van de Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke om een jeugdboek te ontwikkelen dat gebaseerd is op de verhalen van het Friese vlot Sterke Yerke. De Koudumer schrijver Thys Wadman werd bereid gevonden om een boek voor de jeugd uit de bovenbouw van het basisonderwijs over Sterke Yerke te schrijven.
Hij kon daarbij gebruik maken van de ervaringen en het dagboek van de bemanningsleden Frits Riemersma en Guus Schweigmann van de Sterke Yerke III én over het grote archief van Sterke Yerke. Het verhaal van de vlotten en de belevenissen van de bemanning vormen de basis voor dit jeugdboek. Initiatiefnemer Johan Dalstra vindt dat er meer gelezen moet worden op de basisscholen en denkt dat het boek de Lytse Yerke daaraan een bijdrage kan leveren.

Schrijver Thys Wadman vond het een hele eer om het boek te schrijven. Voor het boek maakte hij gebruik van fragmenten uit de historie van Sterke Yerke. Hij gaf zijn eigen draai aan het boek en gezien zijn ervaring in het basisonderwijs kreeg hij daarvoor alle vertrouwen.
Het boek is geïllustreerd door Wim Swart en bevat ook authentieke foto’s van de reis van Sterke Yerke III. Alle basisscholen in Fryslân ontvangen een Friese en een Nederlandse editie van het boek aan het begin van het nieuwe schooljaar.

De opdracht kwam voor Thys Wadman op een goed moment: hij was net gepensioneerd. Wadman heeft gebruik gemaakt van de foto’s en materialen van de reis die behouden zijn gebleven.
De schrijver koos voor een invalshoek van een jongen die kennis maakt met een van de mannen die op de oceaantocht van de Sterke Yerke is mee geweest. Voor de jongen vormt deze zeereis een inspiratiebron voor een avontuur. Zo is Wadman erin geslaagd een educatief en avontuurlijk boek over de oceaantocht van de Sterke Yerke III te schrijven, waarin ook het milieuaspect een rol speelt.

Bemanningslid Frits Riemersma sprak de kinderburgemeesters kort toe en legde hen uit hoe het sleepnet van Sterke Yerke III werkte om de olievervuiling op de oceaan aan te tonen. Frits vertelde hoe de de geweldige sterrenhemel en het licht dat de organismen in de zee weerkaatsten grote indruk maakten op hem tijdens de reis van Sterke Yerke III. Hij gaf de kinderen nog de titel van het boek als wijze les mee: “Nee heb je en ja kun je krijgen”. Met andere woorden: in het leven kun je het altijd proberen en dan zie je wel.

De eerste exemplaren van het Sterke Yerke Junior-boek werden door Guus Schweigmann en Frits Riemersma, oud-bemanningsleden van het vlot Sterke Yerke III, overhandigd aan de Friese kinderburgemeesters en aan Sietske Poepjes, de gedeputeerde van onder andere cultuur. Poepjes was onder de indruk en zou graag zien dat alle Friese basisschoolleerlingen het boek lezen.

De boeken zijn zowel in het Nederlands als in het Fries verkrijgbaar in diverse boekhandels en hier op onze eigen website.

De kinderburgemeesters en Gedeputeerde Sietske Poepjes tonen hun boek

 

Foto’s: Marjo Vonderman