De Rijn Waddenreis

Tijdens de voorbereidingen van de Sterke Yerke III in 1979 werden afspraken met de Waddenvereniging gemaakt om met het vlot de Rijn en de Waddenzee over te varen. Met als doel om deze beide vervuilde wateren onder de aandacht te brengen. 

In mei van dat jaar is het vlot in het laadruim van het binnenvaartschip van Rienk Zwaga naar Bonn in Duitsland verscheept voor het eerste deel van het Rijn-Wadden milieuproject. In drie dagen lieten ze het vlot de Rijn afzakken naar Rotterdam. Onderweg werden bezoeken gebracht aan Duitse en Nederlandse instanties om te praten over het milieu en de verontreiniging van de Rijn.

Vandaar over de Noordzee naar de Waddenzee voor het vervolg van de milieureis naar het Lauwersmeer, Eemshaven, Delfzijl en enkele plaatsen in Duitsland en de Duitse Waddeneilanden. Voor het milieuproject is een speciaal flesjesplan ontwikkeld. 500 lege Bokma flessen, gevuld met een laagje zand en een rode antwoordkaart zijn daarvoor in de Rijn overboord gezet en 500 flessen bij Hoek van Holland. De vinders van de flessen werden verzocht de antwoordkaart met de vindplaats en datum op te sturen naar de stichting.

Stroomafwaarts aan de Rijn- en IJsseloevers en op de kust van Zuid- en Noord-Holland, de Nederlandse- en Duitse Waddeneilanden evenals de Duitse westkust boven Cuxhaven werden 386 flessen weer teruggestuurd. Na afsluiting van het Rijn-Wadden milieuproject werd het vlot in Harlingen verder gereed gemaakt voor de trans-Atlantische reis, o.a. door de installatie van een marifoon en een korte- en middengolfzender.

De bemanning van de Sterke Yerke III (hierna genoemd: S.Y.) bestond uit: Guus Schweigmann, schipper, geb. 1952 (3e stuurman Grote Han- delsvaart), Chris Schweigmann (de Muk), hofmeester, geb. 1954 (textielverkoper), Frits Riemersma, milieu-onderzoeker, geb. 1951 (student biologie) en Leo van der Ploeg (Paling), tuigage, geb. 1955 (uitzendkracht).