De Yerke

De Sterke Yerke

Het verhaal van de Sterke Yerke begint in 1974. Een groep jongens uit de Friese hoofdstad Leeuwarden bouwen gezamenlijk een vlot. Het krijgt de naam mee van Sterke Yerke. Het vlot zal de jaren daarna de Friese meren en de Waddenzee bevaren. Er volgen nog twee verbeterde vlotten Sterke Yerke II en III. Het laatste en derde vlot “De Sterke Yerke III” werd gebouwd voor de Friese meren maar ook voor de Atlantische Oceaan. Op deze website is de historie, de tochten en de vervuiling beschreven. Het verhaal wordt ondersteund door foto’s, videobeelden en artikelen.