Sterke Yerke is een van de dertien projecten die in de derde aanvraagronde van 2020 subsidie toegekend heeft gekregen van het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân.

Sterke Yerke gaat een nieuw zeilvlot, Sterke Yerke IV, bouwen en inrichten voor onderzoek. Het doel is een nulmeting te doen naar de aanwezigheid van microplastics in de Waddenzee en dit in ieder geval twee jaar te monitoren.

Bij dit project wordt de jeugd nadrukkelijk betrokken. Zowel bij de bouw van het vlot Sterke Yerke IV, in de vorm van stageplekken, als bij het onderzoek. Denk hierbij aan groepjes leerlingen die onder begeleiding een dag met het vlot de Waddenzee op gaan en op drooggevallen zandbanken zelf onderzoek doen.

Sterke Yerke ontvangt voor dit project een subsidie van € 75.000 van het Iepen Mienskipsfûns.