Maquette keramisch mini monument Sterke Yerke

Baukje Kramer, keramiste te Grou (frl) bleek bereid het project Renovatie monument Sterke Yerke op Bonaire te ondersteunen door middel van het vervaardigen van een aantal mini monumenten die aangeboden worden aan alle sponsoren en mensen die helpen bij de realisering van het te renoveren monument.

Zonder tekeningen ging Baukje voortvarend te werk en na enige proefmodellen heeft zij 15 unieke mini monumenten in handvorm keramiek vervaardigd.

Chris, Henk en Frits  die het monument kenden waren razend enthousiast over het resultaat.

Wat heeft Baukje met Sterke Yerke?

“De televisie uitzending in Andere Tijden, het recent bijwonen van een lezing over het Sterke Yerke project en  ook mijn persoonlijke herinnering aan de verslagen in de pers destijds over  de bouw van het vlot Sterke Yerke,  het nautische avontuur van 4 mannen, hun onderzoek naar watervervuiling in de oceaan deed mij besluiten het renovatieproject op deze wijze te ondersteunen”.

Stormen deden hun werk en nu na ongeveer 35 jaar is het de bedoeling het beschadigde en vervallen monument te herstellen om de herinnering te bewaren aan de stranding bij Bonaire en aan de ondernemende mannen uit Friesland.