Selecteer een pagina

Zoals eerder gezegd wordt het vlot dit keer niet van staal, maar van composiet gemaakt. Composiet is een kunststof van gerecyclede PET-flessen. Het is de bedoeling dat het vlot zo duurzaam mogelijk gebouwd wordt – door zowel recycle als re-use – zonder concessies te doen aan de veiligheid en sterkte.

Zo hebben we al een sponsor voor de zeilen, Zeilmakerij de Vries Maritiem uit Lemmer, die van plan is onze zeilen te maken van gebruikte zeilen. Eigenlijk wat we al met de Sterke Yerke I deden uit budgetoverwegingen: alle zeilen bestonden toen ook uit gebruikte zeilen. Daarnaast zijn we nog op zoek naar gebruikte composietbuizen die wij een tweede leven kunnen geven, oftewel: re-use.

Verder is onze stichting er nu al in geslaagd om zes derdejaars studenten van diverse opleidingen ervoor te interesseren om een aantal zaken, van belang voor de bouw van Sterke Yerke IV, te onderzoeken als studieopdracht / stageopdracht / minor- of masteropleiding. Deze zes studenten zijn inmiddels aan de slag gegaan. Het derde semester wordt gebruikt voor het maken van een plan van aanpak (proces), terwijl de uitvoering van het onderzoek plaatsvindt in het vierde semester. Eind juni zou dit afgerond moeten zijn. Zo liggen we mooi op schema om 1 september met de bouw van start te kunnen!

Hier een overzicht van de opdrachten waaraan op dit moment gewerkt wordt en door wie.

  • Bas Boven en Feye Aerts doen de Maroff-opleiding technisch onderzoeksrapport aan Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling. Onder begeleiding van H. Van der Ende doen zij onderzoek naar de elektrische voortstuwing van het vlot en de stroomvoorziening en -opwekking.
  • Julian Brouwer en Rami Alidany doen de opleiding werktuigbouw met de minor sustainable technologie aan NHL Stenden in Leeuwarden. Onder begeleiding van Marcel Crul zoeken zij uit hoe één plastic vanger voor macroplastics en één voor microplastics op het vlot kunnen worden gebruikt voor onderzoek naar plastic tijdens de reis van het vlot.
  • Rutger Selles en Jelmer Bellert doen de minor sustainable technologies aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Onder begeleiding van Marcel Crul onderzoeken zij de mogelijkheden voor de stootrand en stootwillen.